Sahner Bouw en Timmerservice - Landgraaf - Zuid-Limburg

   Contactgegevens

      Tel: 045 5690299
      Mob: 06 52616157

      E-mail: info@sahner.nl
 

Disclaimer

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Sahner niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hier aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen op géén enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wij raden u aan om, voordat u handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Copyright Sahner
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf van Sahner noodzakelijk!